Ενημέρωση 22.01.2019

Η ενημέρωση (22-01-2019) περιέχει:
-Την έκδοση v. 5.8.0.17 του προγράμματος euromedica στην οποία έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες-αλλαγές:
• Στις καταστάσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων έχει προστεθεί το κουμπί «Ποσοστό γενοσήμων» όπου φαίνεται το ποσοστό των γενοσήμων φαρμάκων (%) που έχετε «εκτελέσει» στις συνταγές που περιέχονται στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα
• Έκδοση παραστατικών χονδρικής απευθείας από την πώληση χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος.
Στην ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ επιλέγετε απευθείας το είδος του παραστατικού που θέλετε να εκδώσετε π.χ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ και επιλέγοντας ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «ΝΑΙ» εμφανίζεται αυτόματα το παρακάτω πινακάκι, όπου συμπληρώνετε τα πεδία.

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (18/01/19)
Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, ελέγξτε την έκδοση του προγράμματος [ v.5.8.0.17 ]. Για να το πετύχετε αυτό, όσο βρίσκεστε στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V.