Ενημερώσεις Euromedica

Ενημέρωση 18.07.2019

Posted on

Η ενημέρωση (18-07-2019) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (17-07-2019) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερώσεις Euromedica

Ενημέρωση 08.07.2019

Posted on

Η ενημέρωση (08-07-2019) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (05/07/19) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερώσεις Euromedica

Ενημέρωση 04.07.2019

Posted on

Η ενημέρωση (04-07-2019) περιέχει: Τις αλλαγές σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ στις 03.07.2019 που περιέχει τη νέα θετική λίστα που ισχύει απο 04.07.2019 Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση […]