Ενημερώσεις

Ενημέρωση 19.09.2019

Posted on

Η ενημέρωση (19-09-2019) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (17-09-2019) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερώσεις

Ενημέρωση 11.09.2019

Posted on

Η ενημέρωση (11-09-2019) περιέχει: – Την έκδοση v. 5.8.0.30 του προγράμματος euromedica στην οποία έχει ενσωματωθεί η λειτουργικότητα της μειωμένης συμμετοχής ασθενή για συγκεκριμένα σκευάσματα (Ν. 4613/2019, άρθρο 26 παράγραφος […]