Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 16.02.2023

Posted on

Η ενημέρωση (16/02/2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.2.130 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Την «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 16.02.2023

Posted on

Η ενημέρωση (16-02-2023) περιέχει:Την έκδοση v.5.9.0.109 / 2023 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: Την «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 13.02.2023

Posted on

Η ενημέρωση (13/02/2023) περιέχει:• Την εφαρμογή του «Δελτίου αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων, Δεκεμβρίου 2022» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μετά την ορθή Επανάληψη της Δ3(α)75126/30.12.2022 «Τροποποίηση της Δ3(α)72397/16.12.2022» και… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 13.02.2023

Posted on

Η ενημέρωση (13-02-2023) περιέχει:Την έκδοση v.5.9.0.109 / 2023 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: Την εφαρμογή του «Δελτίου αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων, Δεκεμβρίου 2022» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου… Διαβάστε περισσότερα