Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 28.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (28-04-2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.4.181 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 28.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (28-04-2023) περιέχει: –  Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 26.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (26-04-2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.4.181 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 26.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (26-04-2023) περιέχει: –  Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 24.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (24-04-2023) περιέχει: –  Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 24.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (24-04-2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.4.181 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 20.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (20/04/2023) περιέχει:• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ• Την έκδοση v. 2023.4.181 του… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 20.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (20-04-2023) περιέχει: –  Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 11.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (10-04-2023) περιέχει: – αντιγραφή του αριθμού της συνταγής στο πληκτρολόγιο, με το που θα εισαχθεί στην Πώληση – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 05.04.2023

Posted on

Η ενημέρωση (05-04-2023) περιέχει:Την έκδοση v. 2023.3.311 του προγράμματος euromedica TWO η οποία περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα… Διαβάστε περισσότερα