Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 23.05.2023

Posted on

Η ενημέρωση (23-05-23) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι η… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 19.05.2023

Posted on

Η ενημέρωση (19-05-23) περιέχει:   Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Προσθήκη ειδών στην κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 19.05.2023

Posted on

Η ενημέρωση (19-05-23) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Προσθήκη ειδών στην κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ… Διαβάστε περισσότερα