Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 22.12.2021

Posted on

Η ενημέρωση (22-12-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (17-12-2021) Την ενσωμάτωση των λιανικών […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.10.2021

Posted on

Η ενημέρωση (15-10-2021) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Αυγούστου 2021» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 11/10/21 [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – SELF TEST: Προστέθηκαν οι δύο […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 23.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (23-09-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 2021.9.220 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] Προστέθηκε εικονίδιο [Προσθήκη σε λίστα αναμονής] για εύκολη δημιουργία […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (15-09-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 2021.9.150 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία στην καρτέλα ΕΙΔΟΥΣ έχει προστεθεί νέα κατηγορία [ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0%] για την έκδοση π.χ απόδειξης παροχής υπηρεσιών […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 09.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (09-09-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 2021.9.80 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [SELF TEST] Δυνατότητα ελεύθερης πληκτρολόγησης των τεμαχίων από τον χρήστη […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 06.08.2021

Posted on

Η ενημέρωση (04-08-2021) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (04-08-2021) • Την έκδοση v. 2021.8.51 του προγράμματος euromedica TWO, στην […]