Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 05.12.2022

Posted on

Η ενημέρωση (05-12-2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ * Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 23.11.2022

Posted on

Η ενημέρωση (23-11-2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ * Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 16.11.2022

Posted on

Η ενημέρωση (16-11-2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ * Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.11.2022

Posted on

Η ενημέρωση (15/11/22) περιέχει:• Την «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019», όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 19.10.2022

Posted on

Η ενημέρωση (19/10/2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Τα παρακάτω δελτία όπως έχουν… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 01.10.2022

Posted on

Η ενημέρωση (01/10/2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ – Την αναίρεση της… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 30.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (30/09/2022) περιέχει: -Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ -Την εφαρμογή της νέας θετικής… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 27.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (27/09/2022) περιέχει: Την έκδοση v. 2022.9.30 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποίαέχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ]  Στην κατηγορία ΕΣΟΔΑ προστέθηκε στήλη «ΚΥΚΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ»όπου καταγράφεται το συνολικό… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 09.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (09/09/2022) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (01-06-2022)• Την «Αναθεώρηση καταλόγου… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 31.08.2022

Posted on

Η ενημέρωση (31-08-22) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ * Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα