Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 29-05-2020

Posted on

Η ενημέρωση (29-05-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.5.280 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχει προστεθεί στην Πώληση το μενού “Δοσοληψίες” για την καλύτερη διαχείριση των ανταλλαγών προϊόντων μεταξύ των φαρμακείων. […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 27-04-2020

Posted on

Η ενημέρωση (27-04-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.4.241 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: 1. [Ελεύθερη πώληση] Στο βοηθητικό μενού της ελεύθερης πώλησης έχει προστεθεί […]