Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 10-07-2020

Posted on

Η ενημέρωση (10-07-2020) περιέχει: • Την έκδοση v. 2020.7.91 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:  [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] Κατά την καταχώρηση ειδών ενός παραστατικού αγοράς… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 17-06-2020

Posted on

EUROMEDICA TWO Η ενημέρωση (17-06-2020) περιέχει: • Την έκδοση v.2020.6.171 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: – [Ελεύθερη Πώληση] Αμέσως μετά την εκτέλεση και… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 09-06-2020

Posted on

Η ενημέρωση (09-06-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.6.51 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] Η αναζήτηση πελάτη γίνεται και με την πληκτρολόγηση του… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 29-05-2020

Posted on

Η ενημέρωση (29-05-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.5.280 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχει προστεθεί στην Πώληση το μενού “Δοσοληψίες” για την καλύτερη διαχείριση των ανταλλαγών προϊόντων μεταξύ των φαρμακείων.… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 27-04-2020

Posted on

Η ενημέρωση (27-04-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.4.241 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: 1. [Ελεύθερη πώληση] Στο βοηθητικό μενού της ελεύθερης πώλησης έχει προστεθεί… Διαβάστε περισσότερα