Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 05.12.2022

Posted on

Η ενημέρωση (05-12-2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.11.2022

Posted on

Η ενημέρωση (23-11-2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 16.11.2022

Posted on

Η ενημέρωση (16-11-2022) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 15.11.2022

Posted on

Η ενημέρωση (15/11/22) περιέχει:• Την «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019», όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 19.10.2022

Posted on

Η ενημέρωση (19-10-2022) περιέχει:Την έκδοση v.5.9.0.94 / 2022 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 01.10.2022

Posted on

Η ενημέρωση (01-10-2022) περιέχει: Την έκδοση v.5.9.0.94 / 2022 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (30-09-2022) περιέχει: Την έκδοση v.5.9.0.94 / 2022 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: -Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι,… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 09.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (09-09-2022) περιέχει:• Την έκδοση v.5.9.0.92 / 2022 του προγράμματος Euromedica στην οποία έχουν προστεθεί: Η συντόμευση για την εγγραφή στον προσωπικό γιατρό Η δυνατότητα διαγραφής παραστατικών προς το… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 31.08.2022

Posted on

Η ενημέρωση (31-08-2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι η… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 05.08.2022

Posted on

Η ενημέρωση (27/07/2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι η… Διαβάστε περισσότερα