Ενημερώσεις

Euromedica – Ενημέρωση 26.03.2020

Posted on

Η ενημέρωση (26-03-2020) περιέχει: Την έκδοση v.5.8.0.45 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή της διαδικασίας της ΑΫΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής […]

Ενημερώσεις

Euromedica – Ενημέρωση 23.03.2020

Posted on

Η ενημέρωση (23-03-2020) περιέχει: Την έκδοση v.5.8.0.44 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή της διαδικασίας της ΑΫΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής […]

Ενημερώσεις

Euromedica – Ενημέρωση 11.02.2020

Posted on

Η ενημέρωση (11-02-2020) περιέχει: – Την έκδοση v.5.8.0.39 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των ασφαλισμένων του Υπουργείου Εθνικής […]