Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 20.01.2022

Posted on

Η ενημέρωση (20/01/2022) περιέχει: Tην έκδοση v.5.9.0.60 /2022 στην οποία: Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς απεσταλμένων παραστατικών στο Mydata σε προηγούμενη χρήση. [ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ MYDATA – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ […]

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 29.12.2021

Posted on

Η ενημέρωση (20/12/2021) περιέχει την έκδοση v.5.9.0.58/2021 στην οποία έχει ενσωματωθεί η νέα λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης: εισαγωγή φαρμάκων ΙΦΕΤ που μετατρέπει τις μέχρι τώρα χειρόγραφες συνταγές ΙΦΕΤ σε ηλεκτρονικές, […]

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 15.10.2021

Posted on

Η ενημέρωση (15-10-2021) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Αυγούστου 2021» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 11/10/21 [SELF TEST]: Προστέθηκαν οι δύο νέες συσκευασίες των […]

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 16.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (16-09-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 5.9.0.43 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχει προστεθεί ΄νέα κατηγορία ειδών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (0%). – ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ταμειακή μηχανή συνδεδεμένη […]