Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 21.03.2022

Posted on

Η ενημέρωση (21.03.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (18-03-2022) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 14.03.2022

Posted on

Η ενημέρωση (14.03.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (11-03-2022) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 04.03.2022

Posted on

Η ενημέρωση (04.03.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (03-03-2022) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 02.03.2022

Posted on

Η ενημέρωση (02.03.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (01-03-2022) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 28.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (28.02.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (25-02-2022) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (23/02/22) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Σεπτεμβρίου 2021 Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Οκτωβρίου 2021 Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νοεμβρίου… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 14.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (14.02.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (12-02-2022) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 07.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (07/02/22) περιέχει: Την Τροποποίηση της Δ3(α)/78442/20-12-2021 Απόφασης με θέμα: «Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Δεκεμβρίου 2021», όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει για τα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 20.01.2022

Posted on

Η ενημέρωση (20/01/2022) περιέχει: Tην έκδοση v.5.9.0.60 /2022 στην οποία: Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς απεσταλμένων παραστατικών στο Mydata σε προηγούμενη χρήση. [ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ MYDATA – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 29.12.2021

Posted on

Η ενημέρωση (20/12/2021) περιέχει την έκδοση v.5.9.0.58/2021 στην οποία έχει ενσωματωθεί η νέα λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης: εισαγωγή φαρμάκων ΙΦΕΤ που μετατρέπει τις μέχρι τώρα χειρόγραφες συνταγές ΙΦΕΤ σε ηλεκτρονικές,… Διαβάστε περισσότερα