Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 09.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (09-09-2022) περιέχει:• Την έκδοση v.5.9.0.92 / 2022 του προγράμματος Euromedica στην οποία έχουν προστεθεί: Η συντόμευση για την εγγραφή στον προσωπικό γιατρό Η δυνατότητα διαγραφής παραστατικών προς το… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 31.08.2022

Posted on

Η ενημέρωση (31-08-2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι η… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 05.08.2022

Posted on

Η ενημέρωση (27/07/2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι η… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 28.07.2022

Posted on

Η ενημέρωση (28/07/2022) περιέχει: Την έκδοση v. 5.9.0.88 2022 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: – [ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ] – δεν επιτρέπετε η αλλαγή του αριθμού… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.06.2022

Posted on

Η ενημέρωση (30/06/2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23-06-2022) Το Δελτίο τιμών νέων… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.05.2022

Posted on

Η ενημέρωση (23-05-22) περιέχει: • Tην έκδοση v.5.9.0.76 του προγράμματος euromedica όπου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΠΦΣ, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών (πράσινες συνταγές και ηλεκτρονικές συνταγές που… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 13.05.2022

Posted on

Η ενημέρωση (09/05/2022) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (06-05-2022) Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 29.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (29/04/22) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Φεβρουαρίου 2022 Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 21.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (21/04/22) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (20-04-2022)• Την Αναθεώρηση Καταλόγου… Διαβάστε περισσότερα