Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 14.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (14.02.2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (12-02-2022) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 07.02.2022

Posted on

Η ενημέρωση (07/02/22) περιέχει: Την Τροποποίηση της Δ3(α)/78442/20-12-2021 Απόφασης με θέμα: «Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Δεκεμβρίου 2021», όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει για τα… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 20.01.2022

Posted on

Η ενημέρωση (20/01/2022) περιέχει: Tην έκδοση v.5.9.0.60 /2022 στην οποία: Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς απεσταλμένων παραστατικών στο Mydata σε προηγούμενη χρήση. [ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ MYDATA – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 29.12.2021

Posted on

Η ενημέρωση (20/12/2021) περιέχει την έκδοση v.5.9.0.58/2021 στην οποία έχει ενσωματωθεί η νέα λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης: εισαγωγή φαρμάκων ΙΦΕΤ που μετατρέπει τις μέχρι τώρα χειρόγραφες συνταγές ΙΦΕΤ σε ηλεκτρονικές,… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 24.11.2021

Posted on

Η ενημέρωση (24-11-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23-11-2021) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 25.10.2021

Posted on

Η ενημέρωση (25-10-2021) περιέχει: Προσθήκη νέου είδους self test Rapid SARS-COV-2 Antigen Test Card (5) Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 22.10.2021

Posted on

Η ενημέρωση (22-10-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (21-10-2021) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 15.10.2021

Posted on

Η ενημέρωση (15-10-2021) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Αυγούστου 2021» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 11/10/21 [SELF TEST]: Προστέθηκαν οι δύο νέες συσκευασίες των… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (30-09-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάνέχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23-09-2021) Το «Δελτίο Τιμών Νέων Μη… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 16.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (16-09-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 5.9.0.43 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχει προστεθεί ΄νέα κατηγορία ειδών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (0%). – ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ταμειακή μηχανή συνδεδεμένη… Διαβάστε περισσότερα