Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 10.05.2021

Η ενημέρωση (10.05.2021) περιέχει:

•           Την έκδοση v. 5.9.0.23 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχει προστεθεί η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του πλήθους των ραντεβού εμβολιασμών κατά τη διαδικασία έκδοσης του συνοδευτικού του ΚΜΕΣ, εφόσον έχετε εκδώσει τιμολόγιο γι’ αυτό, μέσω του euromedica.

•     Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (07-05-2021)

 Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2111″