Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 11.04.2023

Η ενημέρωση (10-04-2023) περιέχει:

– αντιγραφή του αριθμού της συνταγής στο πληκτρολόγιο, με το που θα εισαχθεί στην Πώληση – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στο κεντρικό μενού πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ctrl+V πρέπει να βγάζει v.5.9.0.112