Ενημερωσεις

Euromedica – Ενημέρωση 16.12.2019

Η ενημέρωση (16-12-2019) περιέχει:

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (10-12-2019)

– Το κουμπί «Ερωτηματολόγιο». Πατήστε στο κουμπί για να συμπληρώστε τα στοιχεία που αφορούν την μηχανογράφηση του φαρμακείου σας

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 1926″