Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 19.03.2024

Η ενημέρωση (19/03/2024) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την ενσωμάτωση του νέου ασφαλιστικού ταμείου ΛΥΜΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Λογιστών) το οποίο δεν ανήκει στον ΕΟΠΥΥ. Παρότι οι συνταγές περιέχουν ποσοστό συμμετοχής, ο ασφαλισμένος πληρώνει στο φαρμακείο τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ αξία της συνταγής (100%) και λαμβάνει από τον φαρμακοποιό την εκτύπωση της εκτέλεσης για να αποζημιωθεί από το ΛΥΜΣΟΕΛ μαζί με το φύλλο έκδοσης του ιατρού (εφόσον δεν είναι άυλη).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΥΜΣΟΕΛ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΛΥΜΣΟΕΛ» ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2411″