Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.02.2022

Η ενημέρωση (23/02/22) περιέχει:

  • Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Σεπτεμβρίου 2021
  • Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Οκτωβρίου 2021
  • Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νοεμβρίου 2021
  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (21-02-2022)

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην – ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ – και στην -ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ-πληκτρολογήστε QZZ. Θα πρέπει να σας εμφανίσει QZZ LATEST VERSION 2205″