Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 27-01-2020

Η ενημέρωση (27-01-2020) περιέχει:

– Τις νέες τιμές των φαρμάκων σύμφωνα με το δελτίο «Τροποποίηση της Δ3(α)87611/13-12-2019 απόφασης με θέμα: -Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2019» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 20/12/2019 και ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΠΟ 27/01/2020.

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (26-01-2020)

– Την έκδοση v.5.8.0.38 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την εκτύπωση της νέας μορφής της κατάστασης των συνταγών ΤΕΑΠΑΣΑ μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου κοστολόγησης των συνταγών ΤΕΑΠΑΣΑ, που εκτελούνται σε φαρμακεία των Φ.Σ. Αττικής, Πειραιά, Ηρακλείου και Αχαίας, όπου από 13-01-2020 καλύπτεται στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΑΣΑ, εκτός του ποσοστού συμμετοχής τους και επιπλέον ποσοστό 50% από τη διαφορά που τυχόν προκύπτει μεταξύ της λιανικής και της ασφαλιστικής τιμής του φαρμάκου.

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2002″