Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 27.07.2022

Η ενημέρωση (27/07/2022) περιέχει:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
  • Την έκδοση v. 5.9.0.86 2022 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:
    [ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ] – δεν επιτρεπει στον χρήστη να βάλει διάστημα που περιλαμβάλει πάνω από ένα μήνα στην κατασταση τύπου ΕΟΠΥΥ
  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2220′′