Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 29.06.2020

Η ενημέρωση (29-06-2020) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (25-06-2020)
• Το δελτίο τιμών νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) Μαρτίου 2020 και επικαιροποίηση δελτίου τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 22/06/2020

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2018″