Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.06.2022

Η ενημέρωση (30/06/2022) περιέχει:

 • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23-06-2022)
 • Το Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων 1ου τριμήνου 2022 και το Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Απριλίου 2022 όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας
 • Την έκδοση v. 5.9.0.78 2022 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:
  [ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ] – Στην ανάλυση με το πλήθος των συνταγών ανά κατηγορία (κάτω αριστερά) έχουν αφαιρεθεί οι ηπαρίνες και οι χειρόγραφες για υποβολές του Ιουνίου 2022 και μετά.
  [ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΜΕΣ] – Υπενθυμίζουμε ότι το κουμπί
  [ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΜΕΣ] είναι ενεργοποιημένο και θα πρέπει να το επιλέγετε οπωσδήποτε για να πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση των συνταγών και των τιμολογίων ΕΟΠΥΥ στο ΚΜΕΣ από 1/7/22 και μετά, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΕΟΠΥΥ.

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο: ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ P. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Ενεργοποιήθηκε η μερική ακύρωση εκτέλεσης συνταγής. Κατά την ακύρωση συνταγής που έχει εκτελεστεί σε περισσότερες από μία εκτελέσεις εφμανίζονται οι επιλογές για

 1. ΟΛΙΚΗ ακύρωση – ακυρώνονται όλες οι εκτελέσεις ή
 2. ΜΕΡΙΚΗ ακύρωση – επιλέγετε με το Χ την εκτέλεση που επιθυμείτε να ακυρωθεί.
 • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2219′′