Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.09.2021

Η ενημέρωση (30-09-2021) περιέχει:

 • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν
  έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23-09-2021)
 • Το «Δελτίο Τιμών Νέων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)
  A ́ Τριμήνου 2021 (Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου)» όπως αυτό
  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
 • Την έκδοση v. 5.9.0.45 του προγράμματος euromedica, στην οποία
  έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:
  -[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τη
  χορήγηση των self tests. Η εφάπαξ καταβολή συμπληρώνεται αυτόματα
  και θα είναι ενεργοποιημένη μέχρι τις 15/10/2021.
  -[ΧΟΡΗΓΗΣΗ SELF TEST] – Προστέθηκε το κουμπί
  [ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΚ] που υπολογίζει πόσα tests δόθηκαν με
  κλήση στην ΗΔΙΚΑ και εμφανίζεται το τρέχον στοκ.
  Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην
  ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ και στην ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ πληκτρολογήστε QZZ. Θα
  πρέπει να σας εμφανίσει QZZ LATEST VERSION 2128′′