Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 31.05.2021

Η ενημέρωση (31-05-2021) περιέχει:

•  Την έκδοση v. 5.9.0.26 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές/προσθήκες:

  • Αλλαγή στην κατάσταση ΕΤΥΑΠ ώστε να περιλαμβάνει ξεχωριστά τα ποσά με συμμετοχές 5% και 12.5%
  • Διαχωρισμός κατά την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων σε Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών.
  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (27-05-2021)

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2114″