Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 06.11.2020

Η ενημέρωση (06-11-2020) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (05-11-2020)

• Τo Δελτίο Τιμών:

α) Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2020

β) Νέων γενοσήμων Ιουνίου 2020

γ) Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους και των γενοσήμων αυτών και έκδοση ενιαίου επικαιροποιημένου Δελτίου Τιμών φαρμάκων

• Τo Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Αυγούστου 2020

• Τo Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ιουλίου 2020

που δημοσιεύτηκαν στις 04-11-2020

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2020.10.210 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 47