Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 10.04.2024

Η ενημέρωση (10/04/2024) περιέχει:
• Την έκδοση v. 2024.4.90 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[ΠΩΛΗΣΗ]- Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε και σε αυτό το σημείο η επιλογή [Εύρεση παραστατικού]

[ΠΩΛΗΣΗ]: Προστέθηκε συντόμευση Ctrl+D για την προσθήκη στις οφειλές.

[ΕΙΔΟΣ] – Ενημέρωση ΜΗΣΥΦΑ: Προστέθηκε checkbox [Επιλογή αυξήσεων] για να εμφανίζονται μόνο τα ΜΗΣΥΦΑ που έχουν αύξηση.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Προχωρημένες ρυθμίσεις: Προστέθηκε επιλογή για τον υπολογισμό των αναγκών σε παραστατικά μέσω παρόχου σύμφωνα με τα παραστατικά που εκδίδονται καθημερινά.

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2024.4.90 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 148