Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 10.05.2021

Η ενημέρωση (10.05.2021) περιέχει:

•     Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (07-05-2021)

•           Την έκδοση v. 2021.5.60 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχει προστεθεί η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του πλήθους των ραντεβού εμβολιασμών κατά τη διαδικασία έκδοσης του συνοδευτικού του ΚΜΕΣ, εφόσον έχετε εκδώσει τιμολόγιο γι’ αυτό, μέσω του euromedica TWO.

 Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2021.5.60 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 63