Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.03.2024

Η ενημέρωση (15/03/2024) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
• Την έκδοση v. 2024.3.140 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Ενσωματώθηκε το ασφαλιστικό ταμείο ΛΥΜΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Λογιστών) το οποίο δεν ανήκει στον ΕΟΠΥΥ. Παρότι οι συνταγές περιέχουν ποσοστό συμμετοχής, ο ασφαλισμένος πληρώνει στο φαρμακείο τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ αξία της συνταγής (100%) και λαμβάνει από τον φαρμακοποιό την εκτύπωση της εκτέλεσης για να αποζημιωθεί από το ΛΥΜΣΟΕΛ μαζί με το φύλλο έκδοσης του ιατρού (εφόσον δεν είναι άυλη).

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Βοηθητικό μενού: Προστέθηκε η επιλογή «Σκαναρισμένες συνταγές» όπου εμφανίζονται οι κωδικοί barcode των συνταγών που έχουν εκτελεστεί πρόσφατα.

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2024.3.140/ Έκδοση βάσης δεδομένων: 147