Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.06.2022

Η ενημέρωση (15/06/2022) περιέχει:


• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν
έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (01-06-2022)

• Την έκδοση v. 2022.6.140 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία
έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] Προστέθηκε νέο φίλτρο για εύκολο διαχωρισμό των συνταγών ανά: 1.Συνταγές δικαιούχων περίθαλψης ΕΟΠΥΥ και ανασφάλιστων. 2. Συνταγές εμβολίων ΕΠΕ 3. Συνταγές δικαιούχων του Λιμενικού σώματος – Ακτοφυλακής 4. Συνταγές Ευρωπαίων Ασφαλισμένων σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις κατάθεσης των συνταγών από 1.7.2022

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] –Εμφάνιση απαγορευτικού μηνύματος κατά την έκδοση
καταστάσεων εφόσον περιέχουν χειρόγραφες συνταγές μετά τις 20-5-22.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Εμφανίζεται μήνυμα για ενδεχόμενη υπερδοσολογία.

[ΠΩΛΗΣΗ] Απαγόρευση της εκτέλεσης χειρόγραφης συνταγής μετά τις 20-5-22

[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – Η εμφάνιση του μηνύματος για την εξαργύρωση των bonus πελατών γίνεται από την επόμενη πώληση εφόσον έχει ξεπεράσει το όριο που έχει ορίσει στην πώληση που πραγματοποιεί.

[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – Προστέθηκε στο βοηθητικό μενού η επιλογή
«Προεπισκόπηση παραστατικού» για να μπορεί να δει ο χρήστης πως θα εκτυπωθεί το παραστατικό

[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ] – Εάν το επιλεγμένο παραστατικό δεν έχει ονοματεπώνυμο στο βοηθητικό μενού εμφανίζεται η επιλογή «Αντιστοίχιση πελάτη» για να προστεθεί το όνομα του πελάτη στη συγκεκριμένη πώληση εκ των υστέρων.

[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – Βοηθητικό μενού – Εξαγωγή ειδών σε xls.

[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ] – Βοηθητικό μενού – Εξαγωγή ειδών σε xls.

[ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ] Όταν γίνεται διεκπεραίωση ή διαγραφή, όταν πλησιάζεις το ποντίκι επάνω στην λέξη Διεκπεραίωση ή Διαγραφή, φαίνεται ποια ημέρα έγινε η κίνηση.

[ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ] Προστέθηκε στήλη με το εικονίδιο του εκτυπωτή για εκτύπωση της σύνοψης της μελλοντικής (απαραίτητη προϋπόθεση στις ρυθμίσεις να έχει οριστεί εκτυπωτής συνοδευτικού)

[ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ] – Προστέθηκε στήλη ορατότητα για να μπορεί να τσεκάρει ο χρήστης κάποιες συνταγές ως ανενεργές/αόρατες γιατί δεν θέλει να τις σβήσει.

[ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ] – Προστέθηκε φίλτρο με όνομα οικογένειας

[ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ] Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης της υπενθύμισης
(απαραίτητη προϋπόθεση στις ρυθμίσεις να έχει οριστεί εκτυπωτής συνοδευτικού)

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Προστέθηκαν στο συνοδευτικό απόδειξης δύο νέες επιλογές για εκτύπωση οφειλόμενων σε συναλλαγές και αξία.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Άλλες ρυθμίσεις – Παραγγελίες – Παράβλεψη ερώτησης ονόματος παραγγελίας: Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αυτόματη αποθήκευση της παραγγελίας.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Άλλες ρυθμίσεις – Δοσοληψίες – Αφαίρεση έκπτωσης από τις
συνολικές χονδρικές: H αρχική ρύθμιση είναι να υπολογίζει την έκπτωση στην λιανική, αν ο χρήστης επιθυμεί να υπολογίζεται στην χονδρικής θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένη αυτή η επιλογή.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Άλλες ρυθμίσεις – Πώληση – Υπάρχει συνταγή εκτός
ΕΟΠΥΥ. :Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα όταν στην πώληση υπάρχει συνταγή εκτός ΕΟΠΥΥ για να μην ταξινομείτε κατά λάθος με τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ.


[ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ] – Προστέθηκε και η στήλη «Παρατηρήσεις οφειλής»


[ΟΦΕΙΛΕΣ] Στην περίπτωση που η οφειλή είναι από προκοστολόγηση οι
παρατηρήσεις είναι bold.


[ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ] – Όταν είναι επιλεγμένο το «Οφειλές Οικογένειας»
εμφανίζεται στήλη με το όνομα της οικογένειας.


[ΟΦΕΙΛΕΣ] – Όταν πλησιάζει ο χρήστης το ποντίκι επάνω στην ημερομηνία φαίνεται η ημερομηνία χρέωσης / αποχρέωσης / διαγραφής.


[ΕΚΚΡΕΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ]- Προστέθηκε στο βοηθητικό μενού η επιλογή
«Προεπισκόπηση παραστατικού»


[ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΩΝ rapid] – Προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας διενέργειας του rapid.


[ΠΕΛΑΤΕΣ] – Υπενθυμίσεις: Αυξήθηκε το όριο γραμμάτων στο πεδίο των
υπενθυμίσεων.


[ΠΕΛΑΤΕΣ] Εφόσον ο πελάτης ανήκει σε οικογένεια στο βοηθητικό μενού
εμφανίζεται επιλογή «Σσυνολική εικόνα οικογένειας» όπου φαίνονται αναλυτικά οιμελλοντικές εκτελέσεις, οι μερικές εκτελέσεις, οι συνταγές ναρκωτικές καθώς και οι συνολικές οφειλές


[ΑΠΟΘΗΚΗ] – Εμφανίζεται και η στήλη ΒΑΡΟΣ (Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ενεργοποιημένο το eshop στις ρυθμίσεις)


[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ] – Προστέθηκε στο παράθυρο των αποθηκευμένων παραγγελιώνστο βοηθητικό μενού η συγχώνευση παραγγελιών. Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την κατάσταση της παραγγελίας από «εκκρεμεί»

[ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΡΟΧΟΡΗΓΗΣΗ] – Κατά τον έλεγχο των barcode στην
προκοστολόγηση/προχορήγηση γίνεται έλεγχος και των ποσοτήτων.

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2022.6.140/ Έκδοση βάσης δεδομένων: 106