Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 19.05.2021

 ενημέρωση (19.05.2021) περιέχει:

•     Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (17-05-2021)

 Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2021.5.190 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 65