Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 21.03.2022

Η ενημέρωση (21/03/2022) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (18-03-2022)
• Την έκδοση v. 2022.3.180 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:
[ΠΩΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Αναζήτηση των παραφαρμακευτικών ειδών με barcode χωρίς την κάθετη / . Ο παλιός τρόπος εξακολουθεί να υποστηρίζεται για όσους έχουν συνηθίσει. Για την αναζήτηση βάσει της ταινίας γνησιότητας από τον ΕΟΦ θα πρέπει να προηγηθεί η τελεία ( . ) στην αρχή ή να επιλέγετε το ξεχωριστό πεδίο (ΕΟΦ / ταινία γνησιότητας) που έχει δημιουργηθεί για αυτού του είδους αναζήτηση.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Στην περίπτωση που έχετε «εκτελέσει» μία συνταγή και στην ίδια συναλλαγή την ακυρώσετε, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.
[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – Όταν επιλέγετε πελάτη εμφανίζεται και ειδοποίηση για τις αποθηκευμένες μελλοντικές εκτελέσεις εφόσον υπάρχουν καταχωρημένες.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Βοηθητικό μενού – Μερικές εκτελέσεις: Φαίνεται αν έχει γίνει προκοστολόγηση ή προχορήγηση (προστέθηκε νέα στήλη

[ΠΕΛΑΤΕΣ] – Προστέθηκε φίλτρο για τους πελάτες που έχουν Bonus Κάρτας Πελάτη

[ΕΙΔΟΣ] – Βοηθητικό μενού – Ειδικές Λειτουργίες – Απενεργοποίηση ειδών: Δυνατότητα μαζικής διαγραφής προϊόντων που έχουν επιλεγεί στην αρχική οθόνη με Shift / Ctrl και κλικ.

[ΕΙΔΟΣ] – Διαχείριση Ημερ. Λήξης: Στα φάρμακα εμφανίζεται ένα πεδίο όπου μπορείτε να σκανάρετε την ταινία γνησιότητας και να προστεθεί η ημερομηνία λήξης.
[ΕΙΔΟΣ] – Ενημέρωση ανά κατηγορία / εταιρία – Μαζική αλλαγή χονδρικής τιμής: Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά την χονδρική τιμή σε ολόκληρη κατηγορία ειδών ορίζοντας το ποσοστό αύξησης ή μείωσης της τιμής.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Ειδικές λειτουργίες – Εξαγωγή αρχείου σε xls
[ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΑ RAPID TEST] – Κατά τη δήλωση του αποτελέσματος του rapid προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης, προαιρετικά, υπεύθυνης δήλωσης του φαρμακοποιού ότι διενεργήθηκε το rapid.

[ΠΩΛΗΣΕΙΣ] – Όταν δημιουργείτε μία παραγγελία από τις Πωλήσεις φαίνεται ο τελευταίος προμηθευτής (νέα στήλη).

[ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ] – Βοηθητκό μενού – Εμφάνιση ανάλυσης ΦΠΑ: Προστίθενται επιπλέον στήλες με το ΦΠΑ λιανικής ανά συντελεστή αναλυτικά.

[ΑΠΟΘΗΚΗ] – Βοηθητικό μενού – Ειδικές λειτουργίες – Δημιουργία απογραφής: Σ’ αυτό το σημείο μπορείτε να δημιουργήσετε μία απογραφή που να μην ενημερώνει την τρέχουσα αποθήκη ενώ υπάρχει και δυνατότητα αντικατάστασης της αποθήκης με την απογραφή.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα στην περίπτωση που επιχειρείτε να καταχωρήσετε στον ίδιο προμηθευτή παραστατικό με τον ίδιο αριθμό παραστατικού που υπάρχει ήδη καταχωρημένο.

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2022.3.180 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 99