Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 23.05.2022

Η ενημέρωση (23-05-2022) περιέχει:


• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (18-05-2022)

• Την έκδοση v. 2055.5.200 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Αποτρέπει την έκδοση καταστάσεων όταν υπάρχουν χειρόγραφες συνταγές μετά τις 20-5-2022.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Αποτρέπει την «εκτέλεση» χειρόγραφης συνταγής μετά τις 20-5-2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΠΦΣ.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Όταν το πεδίο «Σχόλια» του είδους περιέχει link τότε αυτό είναι ενεργό κατά την ώρα της πώλησης.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] – Έχει οριστεί το ΟΧΙ ως προεπιλογή, για την έκδοση του τιμολογίου των self tests.

[ΠΡΟΧΟΡΗΓΗΣΗΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ] – Προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου των ειδών που χορηγεί ο φαρμακοποιός με σκανάρισμά τους.

[ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ] – Προστέθηκε στο βοηθητικό μενού η επιλογή «Κινήσεις πελατών» για πιο γρήγορη μετάβαση.

[ΠΩΛΗΣΗ] – Κατά την μεταφορά ενός παραστατικού στην πώληση, προστέθηκε checkbox με default τιμή «Μεταφορά με τρέχουσες τιμές».

[ΠΩΛΗΣΕΙΣ] – Προστέθηκε στα φίλτρα και η κατηγορία «Προσωπική».

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Mydata] – Διαβίβαση της σύνοψης των παραστατικών χονδρικής.

[ΑΠΟΘΗΚΗ] – Προστέθηκε στο βοηθητικό μενού η επιλογή «Δημιουργία παραγγελίας» για εύκολη δημιουργία παραγγελίας βάσει των αποθεμάτων.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -Ηλεκτρονική συνταγή] – Προστέθηκε επιλογή «Να εμφανίζει τιμές στην προεπισκόπηση συνταγής».

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: v. 2055.5.200/ Έκδοση βάσης δεδομένων: 105