Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 27.09.2022

Η ενημέρωση (27/09/2022) περιέχει:
Την έκδοση v. 2022.9.30 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία
έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:

[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ]  Στην κατηγορία ΕΣΟΔΑ προστέθηκε στήλη «ΚΥΚΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ»
όπου καταγράφεται το συνολικό ποσό των εισπράξεων (χονδρική-λιανική) 
συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών από τα ασφαλιστικά ταμεία χωρίς να
περιέχονται τα τιμολόγια που εκδίδονται στα ταμεία.
[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ] – Στην κατηγορία ΕΣΟΔΑ προστέθηκε η «Ερμηνεία στηλών» όπου
διευκρινίζεται πως προκύπτει το ποσό σε κάθε στήλη.
[ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ] – Από τις κατηγορίες ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΩΝ μπορείτε με διπλό κλικ επάνω σε κάποιο είδος της λίστας που
εμφανίζεται να μεταβαίνετε αυτόματα στον πίνακα της σύγκρισης ειδών ώστε να
επιλέγετε και κάποιο άλλο είδος προς σύγκριση.
[ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – Διαχείριση Mydata] – Βοηθητικό μενού – Εξαίρεση διαβίβασης
παραστατικού: Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να εξαιρέσετε κάποια παραστατικά
από την διαβίβαση στο mydata (π.χ. παλιά παραστατικά που έχουν αποσταλεί
απευθείας από τον λογιστή σας).
[ΠΩΛΗΣΗ – Αναζήτηση παραστατικών]- Βοηθητικό μενού – Ανάλυση οφειλόμενων
συναλλαγής: Με την επιλογή αυτή κατά την αναζήτηση ενός παραστατικού έχετε
επιπλέον τη δυνατότητα να φαίνεται εάν το συγκεκριμένο παραστατικό έχει
καταχωρηθεί ως οφειλή ή όχι.
[ΠΩΛΗΣΗ]  – Προσωπικός κατάλογος – Databox: Κατά την αναζήτηση ειδών ανά
είδος/ κατηγορία/ εταιρία προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής της λίστας σε αρχείο
xlsx από το βοηθητικό μενού.
[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Στις επαναλαμβανόμενες συνταγές εμφανίζεται στη
θέση «Θεραπεία» και η διάρκεια της.  
[ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ]- Σημειωματάριο: Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης
διαφορετικών σημειώσεων ανά χρήστη εφόσον το επιθυμείτε.
[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Αναζήτηση παραστατικών: Προστέθηκε η στήλη «Σημειώση»
για εύκολη εισαγωγή σημειώσεων ανά παραστατικό εφόσον το επιθυμείτε.
[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Αναζήτηση παραστατικών: Προστέθηκε το φίλτρο
«Αποκλεισμός προμηθευτή»
[ΕΙΔΟΣ] – Διαχείριση ημερομηνιών λήξης: Προστέθηκε το φίλτρο «Βασικός
προμηθευτής» 

  • Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του
    προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας
    εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2022.9.30/ Έκδοση βάσης δεδομένων: 111