Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 28.07.2022

ενημέρωση (28/07/2022) περιέχει:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΜΕΣ] – Αλλαγή της ένδειξης μερικής εκτέλεσης για την αποστολή στο ΚΜΕΣ, μετά από αλλαγές στις προδιαγραφές που δόθηκαν για την κατάθεση των συνταγών Ιουλίου 2022

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2022.7.250 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 108