Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 29-05-2020

Η ενημέρωση (29-05-2020) περιέχει:

Την έκδοση v.2020.5.280 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχει προστεθεί στην Πώληση το μενού “Δοσοληψίες” για την καλύτερη διαχείριση των ανταλλαγών προϊόντων μεταξύ των φαρμακείων.

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “Έκδοση προγράμματος: 2020.5.280 ″