Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 29-06-2020

Η ενημέρωση (29-06-2020) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (25-06-2020)
• Το δελτίο τιμών νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) Μαρτίου 2020 και επικαιροποίηση δελτίου τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 22/06/2020
* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2020.6.171/ Έκδοση βάσης δεδομένων: 38