Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 30-03-2020

Η ενημέρωση (30-03-2020) περιέχει:

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (27-03-2020)

– Δελτίο τιμών νέων γενοσήμων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ιανουαρίου 2020 (20-03-2020)

– Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής (23-03-2020)

– Επικαιροποιημένο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης με ενσωμάτωση: Δελτίου Τιμών Νέων   Φαρμάκων 2019, διοικητικών μεταβολών, αλλαγής ΦΠΑ και αναπροσαρμογής τιμών για λόγους δημόσιας υγείας ,όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου (20-03-2020) και ισχύει για τα φαρμακεία από 30-03-2020.

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, όσο βρίσκεστε στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει «Έκδοση βάσης δεδομένων:30»