Ενημερωσεις

Ενημέρωση 16.10.2019

Posted on

Η ενημέρωση (16-10-2019) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (09-10-2019) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 19.09.2019

Posted on

Η ενημέρωση (19-09-2019) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (17-09-2019) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 11.09.2019

Posted on

Η ενημέρωση (11-09-2019) περιέχει: – Την έκδοση v. 5.8.0.30 του προγράμματος euromedica στην οποία έχει ενσωματωθεί η λειτουργικότητα της μειωμένης συμμετοχής ασθενή για συγκεκριμένα σκευάσματα (Ν. 4613/2019, άρθρο 26 παράγραφος […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 07.08.2019

Posted on

Η ενημέρωση (07-08-2019) περιέχει: Την έκδοση v. 5.8.0.28 του προγράμματος euromedica στην οποία έχει προστεθεί η δυνατότητα εκτύπωσης σε δύο (2) αντίτυπα της ηλεκτρονικής συνταγής ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ εφόσον το επιθυμείτε (1 […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 18.07.2019

Posted on

Η ενημέρωση (18-07-2019) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (17-07-2019) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 08.07.2019

Posted on

Η ενημέρωση (08-07-2019) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (05/07/19) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 04.07.2019

Posted on

Η ενημέρωση (04-07-2019) περιέχει: Τις αλλαγές σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ στις 03.07.2019 που περιέχει τη νέα θετική λίστα που ισχύει απο 04.07.2019 Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 10.06.2019

Posted on

Η ενημέρωση (10-06-2019) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (06/06/19) Για να σιγουρευτείτε […]

Ενημερωσεις

Ενημέρωση 16.05.2019

Posted on

Η ενημέρωση (16-05-2019) περιέχει: – Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (15/05/19) Για να σιγουρευτείτε […]