Χωρίς κατηγορία

Αναβάθμιση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών / Ταμειακών μηχανών(ΠΟΛ 1024 / 2020)

Posted on

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1024/2020 έως τις 31-07-20, θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν τις ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς που δεν καλύπτουν τις νέες προδιαγραφές και να αναβαθμίσουν […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 10-07-2020

Posted on

Η ενημέρωση (10-07-2020) περιέχει: • Την έκδοση v. 2020.7.91 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις:  [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] Κατά την καταχώρηση ειδών ενός παραστατικού αγοράς […]

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 17.06.2020

Posted on

Η ενημέρωση (17-06-2020) περιέχει: Την έκδοση v.5.8.0.53 / 2020 του προγράμματος euromedica,με την οποία κατά το σκανάρισμα μίας ηλεκτρονικής συνταγής προς «εκτέλεση» εμφανίζονται η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης […]

Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 09-06-2020

Posted on

Η ενημέρωση (09-06-2020) περιέχει: Την έκδοση v.2020.6.51 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] Η αναζήτηση πελάτη γίνεται και με την πληκτρολόγηση του […]