Ενημερώσεις Euromedica

Ενημέρωση 07.08.2019

Η ενημέρωση (07-08-2019) περιέχει:

  • Την έκδοση v. 5.8.0.28 του προγράμματος euromedica στην οποία έχει προστεθεί η δυνατότητα εκτύπωσης σε δύο (2) αντίτυπα της ηλεκτρονικής συνταγής ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ εφόσον το επιθυμείτε (1 αντίτυπο για την κατάθεση προς τον ΕΟΠΥΥ και 1 αντίτυπο για το αρχείο του φαρμακείου σας). Για την εκτύπωση δύο αντιτύπων επιλέγετε το «ΟΚ» στο σχετικό μήνυμα που εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της «εκτέλεσης».

Επιπλέον, στην επιλογή Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ έχει προστεθεί η επιλογή Τ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ όπου εμφανίζεται λίστα με όλες τις ηλεκτρονικές συνταγές που περιέχουν ναρκωτικά και έχουν εκτελεστεί από τον υπολογιστή σας. Σημειώνουμε ότι, στην περίπτωση που έχετε ακυρώσει κάποια συνταγή ναρκωτικών, τότε αυτή εμφανίζεται στη λίστα αυτή με την ένδειξη ΑΚ μπροστά από τον αριθμό της συνταγής

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (08-08-2019)

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 1918″