Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 16.01.2023

Η ενημέρωση (16-01-2023) περιέχει:

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ

 • Νέα έκδοση του προγράμματος euromedica v. 5.9.0.105 που περιέχει:

– την έκδοση τιμολογίου για προσωπικό γιατρό για τους
μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο 2022

 • από το μενού P) Καταστάσεις ασφαλιστικών ταμείων
  πηγαίνετε μετασχηματισμοί – κατάσταση τύπου ΕΟΠΥΥ
 • επιλέγετε εκτύπωση τιμολογίου για ταμεία σε Α4
 • στα στοιχεία πελάτη επιλέγετε ΕΟΠΥΥ (ΠΡΟΣ.ΓΙΑΤΡΟΣ)
 • συμπληρώνετε για κάθε μήνα τον αριθμό των πολιτών που έχετε
  κάνει εγγραφή για προσωπικό γιατρό, που θα τα δείτε από την
  πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ (το συνολικό ποσό με ΦΠΑ δεν συμπληρώνουν?
  Δεν φαίνεται ο αριθμός των εγγραφών εδώ)
  https://www.eopyykmes.gr/services/pharmacy/personalDoctor.xhtml
  Αυτό μπορεί να γίνει είτε βάζοντας τον αριθμό των πολιτών που σας
  λένε στην πύλη του ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για τον κάθε μήνα είτε το τελικό
  ποσό με ΦΠΑ.
 • πατάτε εκτύπωση τιμολογίων
 • αφού τυπωθούν τα τιμολόγια σας, πατάτε αποστολή στο ΚΜΕΣ. Τα
  στοιχεία θα διαβιβαστούν στο ΚΜΕΣ και από εκεί θα
  τα υποβάλετε σε κάθε μήνα υποβολής που αναφέρονται
  (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο), όπως κάθε μήνα.

– την προσθήκη κατηγορίας ΦΠΑ : Υπηρεσίες 6%

 • Για να αλλάξετε τις υπηρεσίες που θέλετε να αλλάξετε από 0%
  ΦΠΑ σε 6% θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία
  από:
  – Ο) Προσωπικός κατάλογος
  – C) Αλλαγή κατηγορίας, τιμής ΦΠΑ

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2301