Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 06.09.2021

Posted on

Η ενημέρωση (06-09-2021) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (03-09-2021) Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 06.08.2021

Posted on

Η ενημέρωση (06-08-2021) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (04-08-2021) Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 03.08.2021

Posted on

Η ενημέρωση (03-08-2021) περιέχει: • Την έκδοση v. 5.9.0.38 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχει προστεθεί ως νέο παραστατικό η «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών» για την περίπτωση που θελήσετε να εκδώσετε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 07.07.2021

Posted on

Η ενημέρωση (07-07-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (05-07-2021) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 05.07.2021

Posted on

Η ενημέρωση (05-07-2021) περιέχει:• Την «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019» όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (30-06-2021) περιέχει:• Το «Δελτίο τιμών: α) νέων φαρμάκων 1ου τριμήνου 2021, β) νέων γενοσήμων Μαρτίου 2021 και γ) ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς λόγω λήξης της προστασίας δεδομένων τους και… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 17.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (17-06-2021) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (15-06-2021) Για να σιγουρευτείτε ότι… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 11.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (11-06-2021) περιέχει: • Την «Τροποποίηση της Δ3(α) 21385/17-5-2021 -Ακύρωση της Δ3(α) 7458/12-2-2019 απόφασης κατά το μέρος που με αυτή καθορίστηκε η τιμή του φαρμάκου TIROSINT και έκδοση Δ.Τ… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 07.06.2021

Posted on

Η ενημέρωση (07-06-2021) περιέχει: Την έκδοση v. 5.9.0.26 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές/προσθήκες: – Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του τιμολογίου προς τον ΕΟΠΥΥ και… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 31.05.2021

Posted on

Η ενημέρωση (31-05-2021) περιέχει: •  Την έκδοση v. 5.9.0.26 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές/προσθήκες: Αλλαγή στην κατάσταση ΕΤΥΑΠ ώστε να περιλαμβάνει ξεχωριστά τα ποσά με… Διαβάστε περισσότερα