Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (30-09-2022) περιέχει: Την έκδοση v.5.9.0.94 / 2022 του προγράμματος Euromedica η οποία περιέχει: -Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι,… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 09.09.2022

Posted on

Η ενημέρωση (09-09-2022) περιέχει:• Την έκδοση v.5.9.0.92 / 2022 του προγράμματος Euromedica στην οποία έχουν προστεθεί: Η συντόμευση για την εγγραφή στον προσωπικό γιατρό Η δυνατότητα διαγραφής παραστατικών προς το… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 31.08.2022

Posted on

Η ενημέρωση (31-08-2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι η… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 05.08.2022

Posted on

Η ενημέρωση (27/07/2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ Για να σιγουρευτείτε ότι η… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 28.07.2022

Posted on

Η ενημέρωση (28/07/2022) περιέχει: Την έκδοση v. 5.9.0.88 2022 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: – [ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ] – δεν επιτρέπετε η αλλαγή του αριθμού… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 30.06.2022

Posted on

Η ενημέρωση (30/06/2022) περιέχει: Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (23-06-2022) Το Δελτίο τιμών νέων… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 23.05.2022

Posted on

Η ενημέρωση (23-05-22) περιέχει: • Tην έκδοση v.5.9.0.76 του προγράμματος euromedica όπου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΠΦΣ, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών (πράσινες συνταγές και ηλεκτρονικές συνταγές που… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 13.05.2022

Posted on

Η ενημέρωση (09/05/2022) περιέχει: • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (06-05-2022) Για να σιγουρευτείτε… Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 29.04.2022

Posted on

Η ενημέρωση (29/04/22) περιέχει: Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Φεβρουαρίου 2022 Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης… Διαβάστε περισσότερα