Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 01.10.2020

Η ενημέρωση (01-10-2020) περιέχει:
Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (28-09-2020)
• Την έκδοση v. 5.8.0.61 του προγράμματος euromedica στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές ώστε οι συνταγές του ΤΥΠΕΤ να κοστολογούνται σύμφωνα με τις τιμές αναφοράς, όπως αυτό ισχύει από 1/10/2020.
Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2024″