Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 07.02.2022

Η ενημέρωση (07/02/22) περιέχει:

  • Την Τροποποίηση της Δ3(α)/78442/20-12-2021 Απόφασης με θέμα: «Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Δεκεμβρίου 2021», όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει για τα φαρμακεία από 7/2/22
  • Το «Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 3ου τριμήνου 2021»

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην – ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ – και στην -ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ-πληκτρολογήστε QZZ. Θα πρέπει να σας εμφανίσει QZZ LATEST VERSION 2138″