Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 09.09.2022

Η ενημέρωση (09-09-2022) περιέχει:
• Την έκδοση v.5.9.0.92 / 2022 του προγράμματος Euromedica στην οποία έχουν προστεθεί:

  • Η συντόμευση για την εγγραφή στον προσωπικό γιατρό
  • Η δυνατότητα διαγραφής παραστατικών προς το ΚΜΕΣ (λόγω π.χ. διπλοεγγραφής, λάθους έκδοσης, κλπ). [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΟΠΥΥ-Εκτύπωση τιμολογίου σε Α4-Διαγραφή τιμολογίων από web service ΚΜΕΣ]

• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
• Την «Αναθεώρηση καταλόγου μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) για το έτος 2022» όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 10/08/22
• Το «Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής» όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 02/09/22
• Το «Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ιουνίου 2022» όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 02/09/22
Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2223′′