Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 11.06.2021

Η ενημέρωση (11-06-2021) περιέχει:


• Την «Τροποποίηση της Δ3(α) 21385/17-5-2021 -Ακύρωση της Δ3(α) 7458/12-2-2019 απόφασης κατά το μέρος που με αυτή καθορίστηκε η τιμή του φαρμάκου TIROSINT και έκδοση Δ.Τ για τον καθορισμό της τιμής του TIROSINT σε εκτέλεση της 1086/2020 απόφασης του ΣτΕ», όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 7/6/21

• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (07-06-2021)

• Ενημέρωση των ομοειδών φαρμάκων, δραστικών ουσιών, ενδείξεων, αντενδείξεων, δοσολογιών στο αρχείο φαρμάκων του προγράμματος Euromedica.

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2116″