Ενημερώσεις Euromedica

Euromedica – Ενημέρωση 18.05.2020

Η ενημέρωση (18-05-2020) περιέχει:

– Την έκδοση v.5.8.0.51 / 2020 του προγράμματος euromedica, στην οποία έχουν προστεθεί:

1. Στο Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ η επιλογή PRICE CHECKER. με την οποία εξάγεται ένα αρχείο (σε μορφή csv) που περιέχει όλα τα παραφαρμακευτικά προϊόντα καθώς και τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που το απόθεμά τους είναι διαφορετικό του Ο (μηδέν). Η εξαγωγή αυτού του αρχείου είναι απαραίτητη για την σύνδεση και την αυτόματη ανάγνωση της τιμής των προϊόντων που διακινείτε στο φαρμακείο σας μέσω της συσκευής Pricechecker.

2. Στο Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ προστέθηκε ξεχωριστή κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

– Το Δελτίο Τιμών Νέων ΜΗΣΥΦΑ έτους 2019 και Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (15-05-2020)

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, πηγαίνετε στην “ΠΩΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΓΗ” και στην “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ” πληκτρολογήστε “QZZ”. Θα πρέπει να σας εμφανίσει “QZZ LATEST VERSION 2013″