Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 10.09.2020

Η ενημέρωση (10-09-2020) περιέχει:
• Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (07-09-2020)
• Την «Τροποποίηση της Δ3(α)35726/26-6-2020 απόφασης «Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων 1ου τριμήνου 2020, δελτίο τιμών νέων γενοσήμων Μαρτίου 2020 και έκδοση ενιαίου επικαιροποιημένου δελτίου τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών»» όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 01/09/2020
• Το «Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Μαΐου 2020» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στις 02/09/2020
* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2020.8.260 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 44