Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 13.01.2023

Η ενημέρωση (13/01/2023) περιέχει:

  • Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ
  • Την έκδοση v. 2023.1.120 του προγράμματος euromedica TWO, στην οποία έχουν γίνει όλες οι παρακάτω αλλαγές/αναβαθμίσεις: 

[ΠΩΛΗΣΗ] – Προστέθηκαν νέες κατηγορίες ειδών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6% και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13%

[ΠΩΛΗΣΗ]  – Εμφανίζεται ειδική επισήμανση όταν το είδος της πώλησης περιέχεται στην λίστα με τα ελλειπτικά είδη όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του EOF https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?p_l_id=14016&folderId=1568707&name=DLFE-12909.pdf

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Προστέθηκε στο διανεμητικό Θεσσαλονίκης και Λάρισας πεδίο για τις εγγραφές στον προσωπικό γιατρό.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Προστέθηκε κουμπί δίπλα στον οδηγό υποβολής για έκδοση τιμολογίων προσωπικού γιατρού των μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2022 «Το κουμπί θα είναι διαθέσιμο από τις 15/1/23 έως τις 28/1/23.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]  – Άλλες ρυθμίσεις ->  Ρυθμίσεις πώλησης -> Παράβλεψη ερώτησης για μόνιμη αλλαγή τιμής: Στην περίπτωση που επιθυμείτε να μην εμφανίζεται το μήνυμα για μόνιμη αλλαγή στην τιμή του είδους και η αλλαγή να είναι πάντα μόνο για τη συγκεκριμένη απόδειξη.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]  – Άλλες ρυθμίσεις ->  Ρυθμίσεις πώλησης -> Μη εμφάνιση “Η πώληση καταχωρήθηκε στις οφειλές.”  – Κατά την ολοκλήρωση της πώλησης δεν θα εμφανίζει το παράθυρο ότι η πώληση καταχωρήθηκε στις οφειλές.

[DATABOX] – Αλλες ρυθμίσεις ->  Ενημέρωση Databox ->Αγνοεί πιθανή έκπτωση του είδους : Παραβλέπει τυχόν εκπτώσεις του είδους κατά την ενημέρωη τιμών databox.

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: 2023.1.120 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 122