Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica TWO – Ενημέρωση 15.10.2021

Η ενημέρωση (15-10-2021) περιέχει:

  • Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Αυγούστου 2021» όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 11/10/21

[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – SELF TEST: Προστέθηκαν οι δύο νέες συσκευασίες των self test που κυκλοφορούν.

[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – εικονίδιο Λίστας Αναμονής – Προστέθηκε κουμπί όπου μπορείτε να δείτε να τη Συνολική λίστα αναμονής.

[ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ] – Λίστες αναμονής – Συνολική Λίστα Αναμονής: Προστέθηκε check για την εμφάνιση και του ΑΜΚΑ των πελατών.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ]  Όταν «εκτελείτε» μία συνταγή π.χ. με αντιγριπικό εμβόλιο ενός ασθενή που περιέχεται στη λίστα αναμονής εμφανίζεται μήνυμα ότι ο συγκεκριμένος ασθενής ήταν στη λίστα αναμονής.

[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ] – Ηλεκτρονικό βιβλίο ναρκωτικών – Βοηθητικό μενού : Προστέθηκε η επιλογή «Άντληση συνταγών ναρκωτικών» για την αυτόματη καταχώρηση των συνταγών ναρκωτικών που έχουν «εκτελεστεί» στο φαρμακείο για το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε.

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] – Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του τιμολογίου ηπαρινών που υποχρεούστε να εκδίδετε επιπλέον από τον μήνα Οκτώβριο.

[ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ] – Διαχείριση Mydata – Βοηθητικό μενού – Καταχώρηση χειρόγραφου τιμολογίου: Δυνατότητα διαβίβασης τιμολογίων στο mydata απευθείας χωρίς απαραίτητα την έκδοση παραστατικού από την πώληση.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Βοηθητικό μενού – Έλεγχος ποσοτήτων από αρχείο Barcodes: Για την καταχώρηση τιμολογίου αγοράς βάσει αρχείου που δημιουργείται από απογραφική συσκευή. Υπάρχει και δυνατότητα σύγκρισης του αρχείου αυτού με το το ηλεκτρονικό τιμολόγιο εφόσον προηγηθεί η καταχώρηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

[ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ] – Προσθήκη τρόπου πληρωμής «Πίστωση».

[ΠΕΛΑΤΕΣ] – Πεδίο [Group] – Δυνατότητα καταχώρησης του πελάτη σε περισσότερα από ένα group.

[ΠΕΛΑΤΕΣ] –  Κατά την εκτύπωση προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της στήλης [Group].

[ΠΕΛΑΤΕΣ] – Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης πελάτη με ίδιο ΑΦΜ για την έκδοση π.χ. τιμολογίου προς το υποκατάστημα του φαρμακείου, εφόσον στο πεδίο «Κωδικός εγκατάστασης» επιλέξετε τον κωδικό εγκατάστασης του υποκαταστήματος π.χ.1

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Προστέθηκε επιλογή πώλησης -> Μη αυτόματη εισαγωγή ειδών από Databox όταν αυτά δεν υπάρχουν στον προσωπικό σας κατάλογο.

[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] – Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης στρογγυλοποίησης των λιανικών τιμών στο πρώτο δεκαδικό κατά τη διαδικασία υπολογισμού τους βάσει του markup.

[SMS] – Προστέθηκε δυνατότητα σύνταξης μηνύματος και με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες πέρα των κεφαλαίων ελληνικών και κεφαλαίων που ίσχυε έως τώρα.

* Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει Έκδοση προγράμματος: v. 2021.10.150 / Έκδοση βάσης δεδομένων: 83