Ενημερώσεις Euromedica TWO

Euromedica Two – Ενημέρωση 16-04-2020

Η ενημέρωση (16-04-2020) περιέχει:

– Διορθώσεις σε τιμές αναφοράς, καθώς και στην ένδειξη του φαρμάκου εάν έχει γενόσημα ή όχι, σύμφωνα με το αρχείο της ΗΔΙΚΑ (15-04-2020)

– Τροποποιητικό δελτίο τιμών των α) Δ3(α)18954/20-3-2020 και β) Δ3(α)18956/20-3-2020 αποφάσεων Δελτίων Τιμών Φαρμάκων, τιμολόγηση για λόγους δημόσιας υγείας φαρμακευτικού σκευάσματος με δραστική CHLOROQUINE και έκδοση ενιαίου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 6/4/2020

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημέρωση έχει περάσει σωστά, όσο βρίσκεστε στο κεντρικό μενού του προγράμματος πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl και V. Θα πρέπει να σας εμφανίσει «Έκδοση βάσης δεδομένων:33»